Opkomsten & Kampen

Onze activiteiten zijn grofweg op te delen in twee categorieën; opkomsten en kampen. Een actueel overzicht van alle activiteiten vind je in onze agenda.

Opkomsten

Iedere eerste en derde zaterdag van de maand komen onze speltakken bijeen op de zogenaamde opkomsten. Van 9.30 tot 12.30 worden er voor beide speltakken uiteenlopende activiteiten georganiseerd door onze vrijwilligers. Het overgrote deel van onze opkomsten vindt plaats in ons clubhuis. Hier openen en sluiten we – ons clublied zingend – iedere opkomst met het hijsen en strijken van onze vlag. Meestal hebben onze speltakken een gescheiden programma, maar af en toe doen we activiteiten gezamenlijk. Naast reguliere opkomsten zijn er af en toe speciale opkomsten; denk aan een natuurwerkdag, vriendje-mee-opkomst of zwemmen.

Weekenden

Twee keer in het jaar wordt er een weekend georganiseerd. Tijdens het Midwinterweekend nemen Welpen en Scouts gezamemlijk deel aan een programma. ZIj worden meegenomen in een verhaal aan de hand van een overkoepelend thema met bijpassende spellen en activiteiten. Weekenden vinden niet in ons clubhuis plaats, maar op een externe locatie binnen de regio. In de zomermaanden nemen zowel Welpen als Scouts deel aan regionale weekenden samen met andere scoutinggroepen.

Zomerkamp

In het begin van de zomervakantie gaan beide speltakken een week op kamp binnen Nederland. Ze hebben dan een gescheiden programma. We kamperen in tenten. Ieder kamp heeft een overkoepelend thema, en naast onze spelen zijn er ook bijzondere activiteiten zoals een dagje uit.