Bestuur

Zoals bij veel Nederlandse verenigen bestaat ook het bestuur van Scouting Mauritsgroep uitsluitend uit vrijwilligers. Deze mensen zijn al jarenlang actief binnen Scouting, hebben kinderen bij de groep of hebben in hun professionele carrière kennis en ervaring opgedaan waar Scouting Mauritsgroep behoefte aan heeft.

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie vrijwilligers, te weten:

Voorzitter  Ingrid Toonen
Secretaris  Esther Köhler
Penningmeester  Pim Jaspers
Algemeen bestuurslid  Anna
Groepsbegeleider  Frans Schoonens
Praktijkbegeleider  Arnold van Alewijk

Als bestuur hopen wij een bijdrage te leveren aan het spel dat de leden bij Scouting Mauritsgroep spelen. Dat betekent dat wij vooral ondersteunend werk doen. De speltakken en haar stafleden moeten zich iedere opkomst kunnen richten op de jongeren zonder zich, op dat moment, druk te hoeven maken over subsidies, regels, kosten enz. Wij dragen de zorg voor de randvoorwaarden als: (de veiligheid van) het clubgebouw, de contacten met gemeente(s), het regelen van voldoende sponsoren en overige zaken.

Maar binnen Scouting Mauritsgroep is het niet het bestuur alleen dat het beleid bepaald, dit gebeurt samen met de de andere leden van de groepsraad. De groepsraad bestaat uit een jeugdlid van iedere speltak (of hun ouder), de teamleiders van de speltakken en alle leden van het bestuur. Het doel van de groepsraad is het houden van de algemene ledenvergadering (2 maal per jaar) waarin beleidsstukken, financiële stukken en plannen van de vereniging worden goedgekeurd. Voorlopig hebben we als bestuur nog geen tijd om rustig achterover te leunen. Binnen Scouting Mauritsgroep is nog voldoende te doen. De vereniging loopt goed, maar om dit zo te houden moeten we scherp blijven.

Heb je vragen aan of over het bestuur van Scouting Mauritsgroep? Neem dan contact op met onze voorzitter, Ingrid Toonen, via