ANBI

ANBI informatie Scouting Mauritsgroep

Naam:
Scouting Mauritsgroep

RSIN nummer
804000621

Registratie Kamer van Koophandel Den Haag
KVK nr. 41167664

Contactgegevens
Scouting Mauritsgroep
t.a.v. Voorzitter
Mexicosingel 30
2548 HA Den Haag
Tel. 0626064205

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Mevr. I. Toonen

Secretaris:
Mevr. X.P. Thiele

Penningmeester:
Dhr. W.T. Jaspers

Algemene informatie:

Doelstelling

De groepsvereniging stelt zich ten doel gestalte te geven aan het Scoutingspel van de groep op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en beoogt daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

De groepsvereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het actief beoefenen van het scoutingspel binnen de groep en het onderhouden van contacten met andere scoutinggroepen en de diverse niveaus binnen Scouting Nederland;
  2. Het behartigen van de materiële en financiële belangen van de groep;
  3. Het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan het scoutingspel in de groep;
  4. Het verkrijgen en beheren van gelden, het betalen van de contributie aan Scouting Nederland voor de groepsvereniging en haar leden;
  5. Alle andere wettige en geoorloofde middelen die bevorderlijk zijn voor dit doel die niet in strijd zijn met het doel en met de belangen van de groepsvereniging en /of van Scouting Nederland.

De groepsvereniging is gericht op een speciale doelgroep, te weten kinderen met een lichamelijke beperking.

Beloningsbeleid

Maurits bestuursleden en kaderleden ontvangen geen beloning. Daarnaast heeft de stichting niemand in loondienst.

Verdere informatie:

Jaren 2022 & 2021

Jaar 2022